Ochrona danych osobowych w spółce AvanderNet s.r.o.

W niniejszym dokumencie zawarte są informacje o tym, jakie dane osobowe naszych klientów i użytkowników naszego serwisu internetowego przetwarzamy, na jakiej podstawie prawnej - zgody lub innej podstawy prawnej - te dane przetwarzamy, w jakim celu, komu możemy je udostępniać i jakie prawa przysługują Państwu w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych.

Przetwarzanie danych osobowych regulują przepisy prawa, w szczególności Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27. 04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej "Rozporządzeniem").

1. Tożsamość oraz dane kontaktowe administratora

Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka AvanderNet s.r.o. z siedzibą Dolní náměstí 1356, Vsetín 75501, numer identyfikacyjny: 28652576, wpisana do rejestru handlowego Republiki Czeskiej, prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Ostrawie, dział C, wkładka 37128 (zwana dalej administratorem). Dane kontaktowe administratora:

adres korespondencyjny: Dolní náměstí 1356, Vsetín 75501
adres poczty elektronicznej: info@avander.eu
telefon: +420 571 412 413

2. Jakie dane osobowe przetwarzamy i na jakiej podstawie prawnej dokonujemy ich przetwarzania

W niniejszej części zawarte są informacje o celach i zakresie przetwarzania danych osobowych, rodzaju przetwarzanych danych osobowych, podstawie prawnej przetwarzania danych oraz o okresie, przez jaki przechowujemy dane osobowe.

W ramach naszej działalności przetwarzamy dane osobowe w różnych celach i w różnym zakresie, bądź:

 • bez konieczności wyrażania przez Państwa zgody, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy [art. 6, ust. 1, lit. (b) Rozporządzenia], do celów wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów [art. 6, ust. 1, lit. (f) Rozporządzenia], lub do wypełnienia obowiązku prawnego [art. 6, ust. 1, lit. (c) Rozporządzenia], lub
 • na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody.

2.1. W związku z odwiedzaniem naszego serwisu internetowego

W chwili, gdy odwiedzają Państwo nasz serwis internetowy, zapisujemy na Państwa urządzeniu a następnie odczytujemy z niego niewielkie pliki danych, tzw. pliki cookie. Cookies to niewielkie pliki tekstowe, które nasz serwis internetowy wysyła do Państwa przeglądarki internetowej i zapisuje na twardym dysku Państwa urządzenia. Niektóre pliki cookie są przechowywane tylko przez czas przeglądania stron internetowych i po zamknięciu przeglądarki są usuwane. Inne pliki cookie pozostają zapisane na urządzeniu przez określony czas i aktywują się za każdym razem, kiedy odwiedzają Państwo stronę internetową, która dany plik wysłała.

Niektóre pliki cookie zapisuje na Państwa urządzeniu bezpośrednio nasza strona internetowa. Pliki te, niezbędne do prawidłowego działania naszych stron internetowych, pomagają nam:

 • monitorować, mierzyć i analizować liczbę i rodzaj odwiedzin naszego serwisu internetowego, poszczególnych stron, tworzyć statystyki i mierzyć efektywność reklamy;
 • mierzyć wydajność naszego serwisu oraz rejestrować, analizować i usuwać usterki i niedziałające elementy naszego serwisu;
 • przechowywać różne dane przy przejściu z jednej strony na drugą, takie jak np. wybrana data podróży, preferowany sposób kolejności wyświetlania obiektów rekreacyjnych na stronie lub zapisane ulubione obiekty rekreacyjne.

Ponadto umożliwiamy zapisywanie plików cookie na Państwa urządzeniu przez osoby trzecie, które mogą je wykorzystać do:

 • zbierania danych o zachowaniu użytkownika w naszym serwisie i innych stronach internetowych;
 • wyświetlania dopasowanych ofert i reklam w ramach sieci reklamowych i społecznościowych na innych stronach internetowych, poza naszym serwisem.

Niemniej partnerom tym nie przekazujemy Państwa danych osobowych. Listę sieci reklamowych i społecznościowych, z których korzystamy, można znaleźć w części "Kto przetwarza Państwa dane osobowe i komu je udostępniamy".

Zapisywanie plików cookie wysyłanych przez nas serwis można w dowolnej chwili wyłączyć poprzez odpowiednie ustawienie opcji swojej przeglądarki internetowej. Zapisane pliki cookie można także w dowolnej chwili usunąć w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli wyłączą Państwo możliwość zapisywania plików cookie, może to wpłynąć na wyświetlanie się naszego serwisu i ograniczyć możliwości korzystania z wszystkich funkcji naszego serwisu.

2.2. Przy komunikacji z nami za pośrednictwem różnych kanałów

W przypadku, gdy komunikują się Państwo z nami za pośrednictwem różnych kanałów, w szczególności poprzez linię telefoniczną, wiadomość mailową, narzędzia chatu i sieci społecznościowe, przetwarzamy Państwa dane osobowe na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, w szczególności imię i nazwisko, numer telefonu, adres mailowy, Państwa adres IP oraz rejestry zrealizowanych kontaktów w celu:

 • realizacji Państwa próśb;
 • rejestracji Państwa próśb, abyśmy mogli kontrolować, czy realizujemy je należycie i w terminie;
 • zaświadczenia, że Państwa prośba została przyjęta i zrealizowana, np. w przypadku zamawiania czegoś lub rozpatrywania reklamacji za pośrednictwem tych kanałów;
 • ich analizy w celu poprawy jakości naszych usług;
 • w przypadku adresu IP w celu ochrony naszych zasobów przed niewłaściwym wykorzystaniem (np. generowanie dużej ilość wiadomości spam)

W podanych wyżej celach przechowujemy Państwa dane osobowe przez okres 3 lat od zakończenia świadczonych przez nas usług.

Jeżeli Państwa kontakt z nami kończy się złożeniem zamówienia, w takim przypadku mają zastosowanie warunki przetwarzania danych osobowych zawartych w następnej części (Przy dokonywaniu rezerwacji zakwaterowania).

2.3. Przy dokonywaniu rezerwacji (składaniu zamówienia) zakwaterowania

W procesie rezerwacji zakwaterowania rejestrujemy Państwa imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres mailowy, liczbę osób, które będą zakwaterowane, oraz ewentualnie dane niezbędne do realizacji uzgodnionej metody płatności. Dane te przetwarzamy w celu realizacji Państwa zamówienia, chodzi więc o przetwarzanie niezbędne do wykonania umowy.

Dane osobowe związane z zamówieniem udostępniamy właściwemu kontrahentowi, który zapewnia realizację umowy (więcej informacji można znaleźć w części Kto przetwarza Państwa dane osobowe i komu je udostępniamy). Dane osobowe z Państwa zamówienia wykorzystujemy również do komunikacji z Państwem w sprawie statusu zamówienia, płatności lub ewentualnego przesyłania kolejnych informacji dotyczących Państwa zamówienia.

Dane osobowe uzyskane w ramach procesu rezerwacji przetwarzamy również w celu wypełnienia obowiązku prawnego, w szczególności w celu przestrzegania następujących przepisów:

 • ustawy nr 89/2012 Dz.U. Rep. Czeskiej, kodeks cywilny,
 • ustawy nr 634/1992 Dz.U. Rep. Czeskiej, o ochronie konsumentów,
 • ustawy nr 235/2004 Dz.U., o podatku od wartości dodanej,
 • ustawy nr 563/1991 Dz.U., o rachunkowości.

W powyższych celach dane osobowe przetwarzamy przez okres 10 lat.

W ramach procesu rezerwacji przetwarzamy również na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu Państwa imię i nazwisko oraz adres mailowy w celu prezentowania zindywidualizowanych ofert i reklam celowych, które możemy Państwu przesyłać drogą mailową. Naszym prawnie uzasadnionym interesem jest w tym przypadku skuteczna promocja naszych usług. Z odbioru newslettera można zrezygnować w dowolnym momencie poprzez kliknięcie na link podany w każdym przesłanym newsletterze.

W ramach procesu rezerwacji rejestrujemy także Państwa adres IP, wyłącznie w celu ochrony naszych środków technologicznych przed niewłaściwym wykorzystaniem (np. przeciążaniem systemu rezerwacji). W tym przypadku chodzi o przetwarzanie na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu. Adres IP zapisany w ramach procesu rezerwacji przechowujemy przez okres 7 dni, po tym czasie dane te są automatycznie usuwane.

2.4. W przypadku oceny zakwaterowania

Po zakończeniu Państwa pobytu w ośrodku rekreacyjnym przesyłamy Państwu kwestionariusz oceny pobytu. W przypadku uzupełnienia i odesłania kwestionariusza, przetwarzamy na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody Państwa imię i nazwisko, adres mailowy i Państwa ocenę. Zgodę na publikację swojej oceny można w dowolnym momencie wycofać. Przy ocenie obiektów rekreacyjnych w naszym serwisie opublikujemy jedynie Państwa imię, pierwszą literą nazwiska, skrót kraju i tekst oceny. W tym celu dane osobowe przechowujemy maksymalnie przez okres 7 lat od momentu wyrażenia przez Państwa zgody, lub do momentu wycofania zgody.

2.5. Przy odbiorze naszego newslettera

Jeżeli zapiszą się Państwo na odbiór naszego newslettera, przetwarzamy Państwa dane kontaktowe, ewentualnie Państwa ustawienia, na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody na przetwarzanie danych w celu przesyłania naszych ofert. W tym celu dane osobowe przetwarzamy maksymalnie przez okres 5 lat od momentu wyrażenia przez Państwa zgody, lub do momentu wycofania zgody, czyli do rezygnacji z otrzymywania newsletterów.

3. Kto przetwarza Państwa dane osobowe i komu je udostępniamy

Jako administrator danych osobowych ustalamy określone cele, w których gromadzimy Państwa dane osobowe, stanowimy sposoby przetwarzania i ponosimy odpowiedzialność za ich należyte wdrożenie.

Państwa dane osobowe możemy udostępniać także innym podmiotom, które pełnią rolę administratora, to jest:

 • w związku z realizacją Państwa zamówienia naszym kontrahentom, którzy biorą udział w tej realizacji, o czym mowa w części Przy dokonywaniu rezerwacji (składaniu zamówienia), konkretnie:
  • biurom turystycznym, które zapewniają realizację umowy zakwaterowania, lub gdy w przypadku złożenia reklamacji naszych usług pośrednictwa i w celu rozpatrzenia Państwa reklamacji niezbędna jest współpraca biura turystycznego lub innej trzeciej strony;
  • partnerom obsługującym systemy płatności w celu umożliwienia realizacji płatności, przede wszystkim w związku z płatnością kartą, w szczególności spółkom Mastercard Europe SA, Visa Europe Services Inc. a Computop GmbH;
 • na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody sieciom reklamowym i społecznościowym, jak zostało opisane w części W związku z odwiedzaniem naszego serwisu internetowego, udostępnienie danych sieciom reklamowym i społecznościowym, konkretnie:

W celu przetwarzania danych osobowych korzystamy również z usług innych podmiotów przetwarzających, które przetwarzają dane osobowe wyłącznie na nasze polecenie i na potrzeby realizacji celów podanych w części Jakie dane osobowe przetwarzamy i na jakiej podstawie prawnej dokonujemy ich przetwarzania. Takimi podmiotami przetwarzającymi są:

 • Microsoft Ireland Operations Ltd., jako dostawca usług w chmurze i dostawca technologii i wsparcia; nasze dane są zapisane na serwerach firmy Microsoft w ramach Unii Europejskiej;
 • Google Inc., jako dostawca narzędzi marketingowych w ramach usługi Google Analytics, który pomaga nam w optymalizacji serwisu internetowego i personalizacji jego treści i prezentowanych Państwu ofert;
 • Help Scout Inc. z siedzibą 131 Tremont Street, Boston, Massachusetts 02111, USA, jako dostawca oprogramowania dla naszego centrum obsługi klienta; spółka Help Scout przetwarza dane osobowe zgodnie z rozporządzeniem RODO i jest zarejestrowana w ramach projektu EU/US Privacy Shield: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000KzX1AAK&status=Active
 • The Rocket Science Group LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE, Atlanta, Georgia 30308, USA, jako dostawca oprogramowania Mailchimp do dystrybucji newsletterów mailowych; spółka The Rocket Science Group przetwarza dane osobowe zgodnie z rozporządzeniem RODO i jest zarejestrowana w ramach projektu EU/US Privacy Shield: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TO6hAAG&status=Active

4. Państwa uprawnienia w związku z przetwarzaniem danych osobowych

Prosimy pamiętać, że zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu następujące prawa:

4.1. Prawo dostępu

Są Państwo uprawnieni do uzyskania informacji, jakie Państwa dane osobowe przetwarzamy, w jakim celu, skąd uzyskujemy te dane, komu je udostępniamy, kto oprócz nas je przetwarza i jakie inne prawa przysługują Państwu w związku z przetwarzaniem danych osobowych. Wszystkie te informacje zawarte są w dokumencie "Ochrona danych osobowych". Jeżeli jednak nie są Państwo pewni, które Państwa dane są przez nasz przetwarzane, mogą Państwo zażądać od nas potwierdzenia, czy dane osobowe dotyczące Państwa są czy nie są przez nas przetwarzane, a jeżeli są, macie Państwo prawo dostępu do tychże danych osobowych. W ramach wykonywania prawa do dostępu mogą Państwo w dowolnym momencie zażądać od nas kopii przetwarzanych danych osobowych. Pierwszą kopię dostarczamy bezpłatnie, kolejne kopie za opłatą.

4.2. Prawo do sprostowania danych

Jeżeli zauważą Państwo, że przetwarzane przez nas dane osobowe dotyczące Państwa są nieprawidłowe lub niekompletne, mają Państwo zażądać od nas ich niezwłocznego sprostowania lub uzupełnienia.

4.3. Prawo do usunięcia danych

W niektórych przypadkach mają Państwo prawo zażądać od nas usunięcia Państwa danych osobowych. Dane osobowe usuniemy niezwłocznie, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:

 • Państwa dane osobowe nie są nam już niezbędne do celów, w których były przetwarzane;
 • cofną Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych, przy czym dotyczy to danych, do których przetwarzania Państwa zgoda jest konieczna a jednocześnie nie istnieje inna podstawa prawna do dalszego ich przetwarzania;
 • skorzystacie Państwo z prawa do sprzeciwu wobec przetwarzania (patrz niżej część Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania) danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie naszych prawnie uzasadnionych interesów a my stwierdzimy, że już żaden prawnie uzasadniony interes, uzasadniający to przetwarzanie, nie istnieje lub
 • podejrzewamy, że przetwarzanie danych osobowych, którego dokonujemy, nie jest już zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami.

Prosimy pamiętać, że nawet jeśli zaistnieje jedna z powyższych okoliczności, nie oznacza to, że natychmiast usuniemy wszystkie Państwa dane osobowe. Prawo to bowiem nie ma zastosowania w przypadku, gdy przetwarzanie Państwa danych osobowych jest nadal niezbędne do wywiązania się z obowiązku prawnego ciążącego na nas lub do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (patrz część Jakie dane osobowe przetwarzamy i na jakiej podstawie prawnej dokonujemy ich przetwarzania).

4.4. Prawo do ograniczenia przetwarzania

W niektórych przypadkach mogą Państwo skorzystać oprócz prawa do usunięcia również z prawa do ograniczenia przetwarzania danych osobowych. Prawo to pozwala w określonych przypadkach żądać oznaczenia Państwa danych osobowych, w wyniku czego dane te nie będą przedmiotem dalszych operacji przetwarzania - w takim przypadku jednak nie na zawsze (jak w przypadku prawa do usunięcia), ale na czas określony. Przetwarzanie danych osobowych musimy ograniczyć w przypadku, gdy:

 • kwestionują Państwo poprawność danych osobowych - na okres pozwalający sprawdzić, czy dane są poprawne;
 • Państwa dane osobowe przetwarzamy nie mając dostatecznej podstawy prawnej (np. ponad zakres, w jakim dane przetwarzać musimy), a Państwo w takim przypadku preferują ograniczenie przetwarzania niż usunięcie swoich danych (np. zakładacie Państwo, że takie dane i tak udostępnilibyście nam w przyszłości);
 • nie potrzebujemy już Państwa danych osobowych do wyżej podanych celów przetwarzania, ale są one potrzebne Państwu do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub
 • wniesiecie Państwo sprzeciw wobec przetwarzania. Więcej informacji o prawie do sprzeciwie znajduje się w części Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania. Do czasu stwierdzenia, czy Państwa sprzeciw jest uzasadniony, mamy obowiązek ograniczyć przetwarzanie Państwa danych osobowych.

4.5. Prawo do przenoszenia danych

Mają Państwo prawo otrzymać od nas wszystkie udostępnione nam dane osobowe, które przetwarzamy w związku z wykonywaniem umowy i na postawie wyrażonej przez Państwa zgody. Państwa dane osobowe przekażemy w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Aby można było łatwo przesłać Państwu dane osobowe, mogą to być tylko te dane, których przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany w naszych elektronicznych bazach danych.

4.6. Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania

Mają Państwo prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, dokonywanego na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu (patrz część Jakie dane osobowe przetwarzamy i na jakiej podstawie prawnej dokonujemy ich przetwarzania). Jeżeli chodzi o działania marketingowe, przestaniemy przetwarzać Państwa dane osobowe w tym celu; w pozostałych przypadkach uczynimy tak, jeżeli nie będziemy mieć istotnych prawnie uzasadnionych interesów do kontynuowania przetwarzania.

4.7. Prawo do wniesienia skargi

Wykonanie praw w podany wyżej sposób nie narusza w żaden sposób Państwa prawa do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Prawo to mogą Państwo wykonać w przypadku, że podejrzewają Państwo, że Państwa dane osobowe przetwarzamy bezprawnie lub przy naruszeniu powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Właściwym dla nas organem nadzorczym jest czeski Urząd Ochrony Danych Osobowych z siedzibą pod adresem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praga 7.

5. W jaki sposób mogą Państwo wykonać przysługujące im prawa

We wszystkich kwestiach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, czy chodzi o pytanie, wykonanie prawa, wniesienie skargi czy jakąkolwiek inną kwestię, można się zwrócić do naszego centrum obsługi klienta. Aktualne informacje kontaktowe są dostępne na stronie internetowej www.avander.pl.

Państwa prośbę rozpatrzymy bez zbędnej zwłoki, maksymalnie do jednego miesiąca. W wyjątkowych przypadkach, zwłaszcza z powodu trudności Państwa prośby, mamy prawo do przedłużenia tego okresu o kolejne dwa miesiące. O ewentualnym przedłużeniu i jego przyczynie oczywiście Państwa poinformujemy.

Napisz do nas

Pytania w języku angielskim będą przetwarzane priorytetowo. Dziękujemy za zrozumienie. ×

Oświadczenie o ochronie danych osobowych